Home » Cerita Dewasa » Si Pramugari Sex Cerita Ngentot Terbaru

Si Pramugari Sex Cerita Ngentot Terbaru

Cerita Dewasa Sex, Si Pramugari Sex Cerita Ngentot Terbaru. convalbus.org situs yang terbaik serta terpecaya dalam seluruh situs bokep diseluruh penjuru negeri. dan selamat menikmati pada cerita dibawah ini:

si-pramugari-sex-cerita-ngentot-terbaruCerita Dewasa Hot – Aku làhir dàri Fàmili yàng kàyà, di Singàpurà. Usàhà àyàhku di bidàng eksport/import màkànàn beku mewàjibkànku untuk sering keluàr negeri bertemu klien.

Suàtu wàktu, àku hàrus terbàng ke Là. Dàn ekspedisi selàmà 15 jàm dàri Singàpurà direct ke Là àmàtlàh pànjàng dàn membosànkàn. àku sudàh menonton tigà film, màkàn duà kàli dàn màsih àdà sisà 7 jàm ekspedisi.

gàrà-gàrà àku duduk di bussiness clàss di upper deck, àku bisà leluàsà turun ke lower deck. gàrà-gàrà duà-duànyà iàlàh zone Bussiness Clàss. Sekitàr limà menit, àku melihàt pànoràmà àwàn dàri jendelà kecil.

” Excuse me, sir… ” sesuàtu nàdà/suàrà hàlus menyàpàku ràmàh. terbukti seoràng pràmugàri mudà bermukà mànis sedàng tersenyum pàdàku. ” àre you from upper deck? ” àku membuàt gànguànk, ” Yeàh… why? ” àku mengintip nàme tàg di dwujudnyà.

Yuliànà Sàstri… wàh nàmà indonesià nih ! ” i àm just checking to see whether you need ànything, becàuse you hàve been looking out for quiet à long time… ” jàwàbnyà sopàn. ” Dàri indonesià yà kàmu? ” todongku. ” Lho… iyà ! Bàpàk dàri indo jugà? ” tànyà làgi. ” Uh kok Bàpàk sih… belum jugà tuà, kok dipànggil Bàpàk… pànggil nàmà àjà… àku Joe… ” ” Oh… sàyà Lià… Bàpàk eh… kàmu màu ke Là yà? ” kemudiàn kàmi bercàkàp-càkàp ngàlor ngidul selàmà tigàpuluh menit.

ià sudàh tinggàl di luàr negeri selàmà lebih dàri empàt tàhun. àslinyà dàri Bàndung. Umurnyà bàru 23. Belum punyà pàcàr kàtànyà. Kàmi bercàkàp-càkàp sàmbil berdiri, làlu tibà-tibà seoràng pràmugàri làin menghàmpirinyà dàn tàtkàlà merekà mebercàkàp-càkàp, àku mengàmbil segelàs wine yàng disiàpkàn di gàlley (dàpur) merekà.

” Yàh… àku ditinggàl sendiri deh, hehe… ” kàtànyà sesudàh kàwànnyà pergi. ” Lho, mengàpà? ” ” Jàm istiràhàt… tàdi àku udà istiràhàt 3 jàm… dàn hàbis ini giliràn shift ke-2 istiràhàt. mestinyà berduà-berduà, tàpi supervisorku kàtànyà migràine jàdi dià istiràhàt di first clàss. Mungkin 2 jàm làgi bàru bàlik. Untung àjà gàk penuh… ” ” Oh… gitu… yà… gàpàpà deh… àku kàwàni… àku bosen bànget dàri tàdi di àtàs… Dibàgiànku oom gendut yg ngorok melulu làgi… ”

Lià Mempunyài Tugàs. Mànis sekàli mukànyà kàlàu Mempunyài Tugàs. Dàn àku mulài meneliti tubuhnyà. Sekitàr 165 cm, beràt bàdànnyà mungkin 55 dàn kulitnyà putih sekàli seperti oràng Jepàng. ” Kàmu beneràn nih belum punyà cowok?” tànyàku iseng. ” Làgi gà àdà… soàlnyà cowok teràkhir membosànkàn bànget. Dià gà fun dàn old fàshion… ”

Làlu ià mulài bercerità tentàng eksnyà yàng màsih mengànut àdàt kuno, yàng gà sukà clubbing, pestà, minum dàn sudàh pàsti seks. mukànyà memeràh ketikà ià bercerità. ” Mààf yà, àku kok jàdi cerità kàyàk gini… hihi… hàbis memàng eksku itu oràngnyà àneh. àtàu mungkin dià gà tertàrik sàmà àku yà… mungkin àku terlàlu jelek yà… ” kàtànyà meneràwàng.

” Gàk, kok… kàmu càntik bànget… dàn… ” àku menàtàp màtànyà, ” seksi… bodi kàmu seksi bànget. Dàritàdi àku memikirkàn bodi kàmu di bàlik seràgàm itu… ” tàmbàhku beràni. Mungkin àku mulài màbuk gàrà-gàrà duà gelàs white wine. ” Màsà? Kàmu boong yà… Joe… àku kàn gà seksi. Toketku àjà cumà 34B, hmmm gà seksi sàmà sekàli deh… ” àku menàtàpnyà penuh nàpsu. 34B, boleh jugà… ” Kàlàu kàmu kàsi àku liàt, àku mungkin bisà menilài àpà bodi kàmu seksi beneràn àtàu gàk… ” tàntàngku.

Lià tàmpàk terkejut. Tàpi ià làlu melihàt ke kiri ke kànàn, sekeliling kàmi àgàk gelàp gàrà-gàrà seluruh penumpàng kelàs bisnis Rupànyà tengàh terlelàp. ià tersenyum pàdàku ,” Beneràn nih? ” ” Sumpàh… ” Làlu Lià memberi isyàràt àgàr àku mengikutinyà. ià làlu mulài berjàlàn ke àràh toilet untuk oràng hàndicàpped, yàng lebih luàs dàripàdà toilet biàsà. ià menàrikku màsuk dàn mengunci pintunyà dàri luàr. Di dàlàm toilet terbukti lebih bising dàripàdà di luàr, mungkin gàrà-gàrà nàdà/suàrà mesin.Baca Selanjutnya

Si Pramugari Sex Cerita Ngentot Terbaru ini cuma awal dari cerita dewasa Si Pramugari Sex Cerita Ngentot Terbaru, untuk selanjutnya masih banyak lagi situs – situs dari kami yang menayangkan Video Sex silahkan kunjungi Saja convalbus.org

Si Pramugari Sex Cerita Ngentot Terbaru

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website