Home » Cerita Dewasa » Kunikmati Payudara dan Memeknya | Cerita Seks

Kunikmati Payudara dan Memeknya | Cerita Seks

Cerita Seks Kunikmati Payudara dan Memeknya, Cerita Seks Kunikmati Payudara dan Memeknya, berikut merupakan Cerita Seks Kunikmati Payudara dan Memeknya yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

kunikmati-payudara-dan-memeknya-cerita-seksCerita Seks – Kenàlin gw nicky, umur gw 19 tàhun, tinggi 185 beràt 75 ( gw àbàs ), àgà’ cungkring si hàhà
gw punyà tetànggà orng cinà, pàsàngàn suàmi istri mudà si suàmi kirà2 31 tàhun dàn si istri 28 tàhun.
suàminyà iàlàh kepàlà càbàng suàtu bànk swàstà dàn si istri cumà iRT.
suàtu hàri si suàmi àdà perjumpààn di luàr kotà untuk beberàppà hàri dàn istrinyà ditinggàl sendiri..
oo iyà gw sebutkàn sàjà nàmà istrinyà, gw bys mànggil mbà’ sintà.

sehàri sesudàh suàminyà pergi, gw làgi càri2 àngin pàgi2 d komplek gw, gàrà-gàrà rumàh gw Dibàgiànàn jàdi pàsti gw lewàt depàn rumàhnyà. pàs gw làgi jàlàn, mbà’ sintà mànggil gw.
Mbà’ sintà: nick, bisà tolong mbà’ gà’?
Gw: tolong àpà mbà’?
Mbà’ sintà: beli’in mbà’ càbe kering sàmà ikàn tongkol dong di pàsàr, mbà’ làgi màlàs keluàr ni.
Gw: ià mbà’, boleh.
nàh dy làngsung ngàsi uàngnyà buàt belànjà. trus dy bilàng.
Mbà’ sintà: làngsung ànterin ke dàpur àjà yà nànti.
Gw: siàp mbà’.

nàh, pergilàh gw kepàsàr, sesudàh terbeli càbe dàn ikàn tongkolnyà.
gw làngsung ànterin kedàpur. liàt body mbà’ sintà dàri belàkàng beuuh màntep.
oo iyà gw deskripsi’in dulu mbà’ sintànyà, tingginyà kirà2 170 cm gt, klo beràtnyà si gw kuràng tàu hehe, tàpi yàng pàsti body nyà bohài pàntàtnyà bulàt dàdà gede pàdàt kirà2 36 B gtu, kulitnyà putih mulus, bening, yà tàulàh kàn oràng cinà, sertà jugà nàsib bàik pàràsnyà càntik kyàk àrtis2 hongkong gtu. pàling utàmànyà klo diliàt dàri fisik tu perfect deh.
Gw si jugà dàh làmà ngidàm2in ML sm mbà’ sintà, kàdàng-kàdàng coli smbil byàngin ML sm dià. dià si bàru sekitàr 6 bulàn gt jàdi tetànggà gw gàrà-gàrà dià jugà bàru 6 bulàn nikàh sm suàminyà dàn pindàh d komplek gw.

pàgi itu mbà’ sintà pàkài tànktop dàn legging sehinggà lekuk2 tubuhnyà terlihàt jelàs, smpe2 tegàng trus ni pistol.
sesungguhnyà sesudàh gw ngànterin belànjààn gw udàh màu làngsung pulàng àjà màu coli, tp justru ditàhàn gàrà-gàrà dià mintà temenin màsàk, yàudàh deh gw temenin, liàtin dià màsàk smmbil denger ceritànyà wàktu màsi kuliàh dulu dll. cerità2 kuliàh justru menjuru k yàng vulgàr. kuràng lbih gini prcàkpànnyà.Baca Selanjutnya

Kunikmati Payudara dan Memeknya | Cerita Seks

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website