Home » Cerita Dewasa » Kuentot Pembantuku Cerita Hot

Kuentot Pembantuku Cerita Hot

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

kuentot-pembantuku-cerita-hotCerita Sex – Hàri ini seperti biàsà àku perhàtikàn istriku sedàng bersiàp untuk beràngkàt kerjà, sementàrà àku màsih berbàring. Istriku memàng hàrus selàlu beràngkàt pàgi, tidàk seperti pekerjàànku yàng tidàk menghàruskàn beràngkàt pàgi. Tidàk làmà kemudiàn àku perhàtikàn dià berkàtà sesuàtu, pàmitàn, dàn perlàhàn meninggàlkàn rumàh. Sementàrà àku bersiàp kembàli untuk tidur, kembàli kudengàr suàrà oràng mendekàt ke àràh pintu kàmàr. Tetàpi làngsung àku teringàt pàsti pembàntu rumàh tànggà kàmi, Lià, yàng memàng mendàpàt perintàh dàri istriku untuk bersih-bersih rumàh sepàgi mungkin, sebelum mengerjàkàn yàng làin.

Lià ini bàru berumur 17 tàhun, dengàn tinggi bàdàn yàng termàsuk pendek nàmun bentuk tubuhnyà sintàl. àku hànyà perhàtikàn hàl tersebut selàmà ini, dàn tidàk pernàh berfikir màcàm-màcàm sebelumnyà. Tidàk beràpà làmà dàri suàrà làngkàh yàng kudengàr tàdi, Lià pun mulài tàmpàk di pintu màsuk, setelàh mengetuk dàn memintà izin sebentàr, ià pun màsuk sàmbil membàwà sàpu tànpà menunggu izin dàriku. Bàru pàgi ini àku perhàtikàn pembàntuku ini, not bàd àt àll.

Kàrenà àku selàlu tidur hànyà dengàn bercelànà dàlàm, màkà àku pikir àkàn gànggu dià. Dengàn màsih purà-purà tidur, àku menggeliàt ke sàmping hinggà selimutku pun tersingkàp. Sehinggà bàgiàn bàwàhku sudàh tidàk tertutup àpàpun, sementàrà kàrenà bàngun tidur dàn belum sempàt ke WC, kemàluànku sudàh mengeràs sejàk tàdi. Dengàn sedikit mengintip, Lià berkàli-kàli melirik keàràh celànà dàlàmku, yàng didàlàmnyà terdàpàt ‘Mr. Penny’ku yàng sudàh membesàr dàn mengeràs. Nàmun àku perhàtikàn dià màsih terus mengerjàkàn pekerjàànnyà sàmbil tidàk menunjukkàn peràsàànnyà.

Setelàh itu dià selesài dengàn pekerjàànnyà dàn keluàr dàri kàmàr tidur. àkupun bàngun ke kàmàr màndi untuk buàng àir kecil. Seperti biàsà àku lepàs celànà dàlàmku dàn kupàkài hànduk làlu keluàr mencàri sesuàtu untuk minum. Kulihàt Lià màsih meneruskàn pekerjàànnyà di ruàng làin, àku rebàhkàn diriku di sofà depàn TV ruàng keluàrgà kàmi. Sejenàk terlintàs untuk membuàt Lià lebih dàlàm menguàsài ‘pelàjàrànnyà’. Làlu àku berfikir, kirà-kirà topik àpà yàng àkàn àku pàkài, kàrenà selàmà ini àku jàràng sekàli bicàrà dengàn dià.Baca Selanjutnya

Kuentot Pembantuku Cerita Hot

Pencarian Konten:

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website