Home » Cerita Dewasa » Cerita Ngentot Kangen Susu

Cerita Ngentot Kangen Susu

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

cerita-ngentot-kangen-susuCerita Sex – Siàng itu di sebuàh rumàh yàng cukup àsri,
seoràng gàdis yàng beràmbut pànjàng terurài dengàn ràut wàjàh yàng mànis terlihàt sedàng menànti kedàtàngàn seseoràng.
Tibà-tibà dàtàng seoràng pemudà yàng mengenàkàn kàos biru di pàdu dengàn jeàns wàrnà serupà.
Dià berjàlàn menuju kerumàh gàdis yàng sedàng àsyik duduk di depàn rumàhnyà,
si gàdis sesekàli mengàwàsi depàn rumàhnyà kàlàu-kàlàu yàng di tunggu sudàh dàtàng àtàu belum.

Dengàn senyum yàng mànis kemudiàn gàdis itu menyàpà sàng pemudà yàng kelihàtàn ràpi, hàrum dàn segàr siàng itu.

“Hàllo Màs àdietyà sàyàng..” sàpànyà dengàn pànggilàn khàs yàng mesrà ke pàdàku.
“Hàllo jugà.. Sàyàng,” bàlàsku pendek.
“Sudàh làmà yàh nunggunyà,” lànjutku làgi.

àntàrà àku dàn si gàdis memàng terlihàt mesrà di setiàp kesempàtàn àpà àjà. Bàik itu melàlui pànggilàn àtàupun sikàp terhàdàp màsing-màsing. Seperti hàlnyà siàng itu, yàng kebetulàn keàdààn di rumàh sàng gàdis nàmpàknyà sedàng sepi, dià bilàng ortunyà làgi ke rumàh sàudàrànyà yàng pulàngnyà nànti sore.

Dengàn màsih menyimpàn ràsà rindu yàng tertàhàn, àku memeluk gàdis pujàànku dengàn mesrà, sàmbil membisikàn kàtà.

“àdiet kàngen bànget nih sàyàng,” bisikku di telingà nyà sàmbil mencumbu dàun telingànyà.
“àku jugà kàngen Màs sàyàng..” jàwàbnyà pelàn.

Kemudiàn kità terlibàt perbincàngàn sesààt, yàng selànjutnyà àku merengkuh bàhu si gàdis dàn mengàjàknyà màsuk ke dàlàm ruàngàn tàmu. Di sofà kità duduk sàngàt dekàt sekàli, sàmpài-sàmpài kità bisà meràsàkàn hembusàn nàfàs màsing-màsing, sààt kità bertàtàpàn wàjàh.

“Kàmu càntik sekàli siàng ini sàyàng..” kàtàku lembut.

Sembàri tàngànku meremàs keduà tàngànnyà dàn kemudiàn àku lànjutkàn untuk menàrik tubuhnyà lebih ràpàt. Si gàdis tàk menjàwàb hànyà tersipu ràut wàjàhnyà, yàng di ekspresikàn dengàn memelukku eràt. Tàngànku kemudiàn memegàng keduà pipinyà dàn tàk làmà bibirku sudàh mengulum bibirnyà yàng terbukà sedikit dàn bentuknyà yàng rànum, sembàri dià memejàmkàn keduà bolà màtànyà.

Lidàhku bermàin di ronggà mulutnyà untuk memberikàn peràsààn yàng membuàt nyà mendesàh sesààt setelàhnyà. Di bàlik punggungnyà jemàri tàngànku dengàn lembut màsuk ke dàlàm kàos wàrnà putihnyà dàn mencobà membukà kàitàn brà dàri belàkàng punggungnyà. Dengàn duà kàli geràkàn, terbukàlàh kàitàn brà hitàmnyà yàng berukuràn 36b itu.

Jemàri tàngànku làngsung mengelus tepiàn pàyudàrànyà yàng begitu kenyàl dàn menggàiràhkàn itu. Dàn tàk làmà setelàh itu jàriku sudàh memilin putingnyà yàng mulài keràs, yàng nàmpàknyà dià mulài menikmàti dàn sudàh teràngsàng diiringi dengàn desàhànnyà yàng sensuàl.

“Ohh.. Màs sàyàng..” desàhnyà lembut.Baca Selanjutnya

Cerita Ngentot Kangen Susu

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website