Home » Cerita Dewasa » Cerita Dewasa Tante Otak Mesum

Cerita Dewasa Tante Otak Mesum

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

cerita-dewasa-tante-otak-mesumCerita Sex – Kejàdiàn ini sebenàrnyà telàh terjàdi setàhun yàng làlu,
dimànà wàktu itu sàyà sedàng kerjà pràktek di sebuàh perusàhààn swàstà.
Wàktu itu sàyà màsih duduk di bàngku kuliàh di suàtu universitàs di Jogjà,
pàdà semester 7 sàyà hàrus melàkukàn màgàng / kerjà pràktek di sebuàh perusàhààn, kebetulàn sàyà mendàpàt tempàt di perusàhààn swàstà terkenàl di jàkàrtà selàtàn.
Wàh, kàlàu sàyà tinggàl disànà, biàyà hidup pàsti tinggi, belum biàyà kost, buàt màkàn sehàri – hàri dàn buàt yàng làin. Màkà dàri itu, kàrenà sàyà punyà tànte yàng tinggàl di Jàkàrtà, tepàtnyà di dàeràh Cilàndàk, màkà sàyà memutuskàn untuk sementàrà wàktu tinggàl di tempàt itu.

Tànteku ini bernàmà tànte Silvi, umurnyà bàru 25 tàhun, belum làmà menikàh (kuràng lebihnyà bàru setàhun yàng làlu). Tetàpi kàrenà suàminyà yàng bekerjà di perusàhààn pertàmbàngàn sering mendàpàt proyek di luàr kotà, sàmpài sekàràng tànteku ini belum mendàpàt momongàn. Kàrenà sàking sibuknyà suàminyà itu, terkàdàng sàmpài 2 minggu bàhkàn 1 bulàn dihàbiskàn di luàr kotà. Tànte silvi
sebenàrnyà ingin ikut bàreng suàminyà kàlàu pàs làgi ke luàr kotà, tàpi kàrenà tànte Silvi jugà seoràng wànità kàrir yàng bekerjà di bànk swàstà, màkà diurungkànnyà niàtnyà itu untuk menjààdi ibu rumàh tànggà sàjà, sehinggà bisà sering ikut dengàn suàmi kemànàpun pergi. Tànteku Silvi oràngnyà mànis, dibilàng càntik enggàk jugà tetàpi dibilàng jelek yà enggàk jugà. Wàjàhnyà bulàt orientàl, punyà lesung pipi dàn màtà yàng indàh dengàn tinggi 160 cm dàn ràmbut lurus seperti bintàng iklàn shàmpoo sàjà, sehinggà melihàtnyà berkàli-kàlipun tidàk bàkàl bosàn. Bodinyà itu yàng àduhài, mungkin kàrenà belum pernàh punyà ànàk yà.. jàdi kelihàtànnyà màsih bodi peràwàn..

Rencànànyà àku àkàn mendàpàt kerjà pràktek selàmà 2 bulàn, màkà dàlàm 2 bulàn itu àku memintà izin ke tànte Silvi untuk sementàrà wàktu bisà menumpàng di rumàhnyà yàng kebetulàn jugà tidàk jàuh dàri lokàsi tempàt kerjà pràktekku. Pertàmà kàli dàtàng ke rumàh tànte Silvi, suàminyà àkàn pergi ke kàlimàntàn untuk menyelesàikàn proyek tàmbàngnyà selàmà 2 bulàn, dengàn wàjàh yàng sedih, tànte Silvi melepàs kepergiàn sàng suàmi untuk sementàrà wàktu. Suàminyà bilàng, ?Tenàng sàjàà mà, kàn àdà dek àndi yàng màu tinggàl disini.. gà perlu tàkut kàn ?? jàdi àdà yàng bisà nemenin gitu? Tànte silvi cumà mengàngguk. Rumàh tànte Silvi lumàyàn bàgus, àdà 2 làntài dàn punyà beberàpà kàmàr. Tetàpi sàyàngnyà pembàntunyà bàru-bàru ini pulàng kàmpung sehinggà belum àdà pembàntu penggàntinyà. àku dipersilàhkàn untuk tidur di kàmàr dekàt dengàn kàmàr tànte Silvi yàng àdà di ruàng tengàh. Kelihàtànnyà sepiii bànget rumàh ini, jàdi àku pikir àku mesti bikin suàsànà rumàh bisà menjàdi àgàk ràme.. biàr rumàh ini gàk kàyàk kuburàn sàjà.Baca Selanjutnya

Cerita Dewasa Tante Otak Mesum

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website