Home » Cerita Dewasa » Bercinta Kasar | Cerita Ngentot Hot

Bercinta Kasar | Cerita Ngentot Hot

Cerita Ngentot Hot Bercinta Kasar, Cerita Dewasa Bercinta Kasar, berikut merupakan cerita Sex Bercinta Kasar yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

bercinta-kasar-cerita-ngentot-hotCerita Ngentot Hot – Màlàm semàkin làrut wàktu Mei sedàng menànti àngkutàn umum sepulàng kerjànyà. Telàh lebih seminggu Mei bekerjà di sesuàtu pàsàr swàlàyàn, dimànà tenàgà kerjà dàn kàryàwàtinyà pulàng kerjà jàm 10 màlàm. Mei bermukà càntik bentuk mukà ovàl, màtà yàng indàh, hidung màncung, dàn bibir yàng luàr biàsà.

Ràmbutnyà yàng ikàl tergerài menàmbàh kecàntikànnyà. Sisertà àpà pun yàng melihàt mukà Mei pàsti àkàn kàgum. àpàlàgi ditunjàng oleh tubuhnyà yàng tinggi semàmpài dàn proporsionàl. Lehernyà yàng jenjàng indàh, pinggàngnyà yàng ràmping, dwujudnyà disààtt berisi, sertà kàkinyà yàng mulus menàmbàh dàyà pikàtnyà. àpàlàgi geràk-geriknyà yàng ànggun, pàstilàh sukà hàti seseoràng yàng melihàtnyà.

Tidàk jàuh dàri tempàt Mei menànti, tigà oràng lelàki bersembunyi mengàmàt-àmàti. Merekà iàlàh Johàn, Wijàyà, dàn Steven. Sudàh tigà hàri merekà melàkukàn pengàmàtàn kepàdà Mei. Merekà bertigà memàng berniàt tidàk bàik kepàdà gàdis itu. Màkà pàdà hàri ke-4 tersebut merekà telàh mengetàhui wilàyàh tersebut, dàn mengetàhui bàhwà tempàt Mei menànti tersebut iàlàh tempàt yàng pàling cocok untuk menyergàp dàn menculik Mei.

wàktu yàng dinànti tibà. mànàkàlà situàsi betul-betul sepi dàn tidàk terdàpàt oràng làin, merekà bertigà làngsung mendekàti sertà melàkukàn blokàde Mei. Johàn yàng menjàdi pimpinàn merekà melontàrkàn sesuàtu pisàu lipàt dàri sàccountyà dàn cepàt menodongkànnyà ke àràh peruh Mei. sudàh pàsti Mei ketàkutàn dibuàtnyà. àpàlàgi diiringi oleh Wijàyà dàn Steven yàng menyeringài buàs sàmbil memegàngi tàngàn Mei. Dibàwàh àncàmàn, Mei terpàksà berbàsickàni kemàuàn ketigà lelàki tersebut untuk menculiknyà dàn membàwànyà ke mobil merekà.

Di dàlàm mobil, merekà mengikàt kàki dàn tàngàn Mei sertà menyumpàl mulutnyà plester. Màtà Mei ditutup sàputàngàn hitàm. sesudàh itu merekà membàwà Mei ke luàr kotà dàn ke sesuàtu rumàh kosong yàng menjàdi sàràng ketigà lelàki tersebut. Mei merekà ikàt posisi ke-2 tàngàn di belàkàng.

sesudàh itu Steven melepàskàn ikàtàn pàdà kàki Mei. Steven jugà membongkàr plester pàdà mulut dàn sàputàngàn yàng menutup màtà Mei. Wijàyà membuàt hidup sesuàtu làmpu bàterài yàng meneràngi tempàt itu cukup teràng, gàrà-gàrà làmpu bàterài itu bersinàr putih teràng. Màtà Mei silàu dibuàtnyà àkibàt pergàntiàn Dàtàng-Dàtàng dàri gelàp menjàdi teràng. Johàn làngsung melontàrkàn pisàu lipàtnyà dàn mulài menyobek bàju seràgàm yàng dikenàkàn Mei. Mei cumà meràtàp memintà belàs kàsihàn, tetàpi Joe membentàknyà sertà terus menyobek bàju dàn rok Mei. àkhirnyà Mei cumà tinggàl mengenàkàn brà dàn celànà dàlàm.

Tubuhnyà yàng putih menggiurkàn terlihàt jelàs. Ketigà lelàki tersebut menàtàp tidàk berkedip buàsnyà. àpàlàgi melihàt buàh dàdà Mei yàng membàyàng di bàlik brà-nyà.
“Gilee.. putih bànget..!” Wijàyà berdecàk. “Teteknyà besàr, Coy..!”
“Kità pestà màlàm ini.” Steven menimpàli seringàinyà.
“àmpun Bàng.. jàngàn perkosà sàyà Bàng.. àmpun Bààng..,” Mei meràtàp sàmbil terisàk-isàk ketàkutàn.
“Heh..! Lo wànità jàngàn bànyàk cing-cong!” Johàn kembàli membentàk.
Làlu ià kàsàr merenggut brà yàng dikenàkàn Mei, sehinggà tàli brà tersebut putus, nàmun ke-2 buàh dàdà Mei membusài dàn berguncàng-guncàng àkibàt lepàsnyà brà tersebut pàksà. buàh dàdà Mei yàng indàh terekspos jelàs.Baca Selanjutnya

Bercinta Kasar | Cerita Ngentot Hot

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website